מה זה

תחום ביטוח העסק הינו תחום ביטוח מורכב, המשלב בתוכו  אפשרויות רבות לכיסוי ביטוחי ומאידך יש בו לא מעט סייגים. תחום זה מצריך הכרת העסק תחום פעילויות העסק ורק אז  בדיקת הכיסויים הביטוחים הנדרשים לעסק. 

הכיסויים הנפוצים

 1. ביטוח למבנה העסק - (חישוב ערך המבנה - מס' מ"ר של העסק כפול סכום ערך בנייה באותו אזור מגורים).
 2. ביטוח תכולת העסק - .מתחלק בדר"כ ל- ריהוט וקבועות, ציוד וכלי עבודה, מלאי עיסקי ו/או תכולה.
 3. ביטוח צד ג' - סעיף זה מכסה נזקי גוף ורכוש לצד ג' (מוגבל בסכום כיסוי שנרכש
  ביטוח חבות מעבידים - נרכש בדר"כ עפ"י מספר עובדים, ניתן גם באופן אחר (מוגבל בסכום כיסוי).

כיסויים נוספים

 • ביטוח אחריות מקצועית
 • ביטוח אובדן רווחים
 • ביטוח אחריות המוצר
 • ביטוח ציוד אלקטרוני
 • ביטוח סחורה בהעברה
 • כספים
 • נאמנות

קיימים כיסויים נוספים, מספיק היה לעבור על הרשום מעלה ולהבין את מורכבות ביטוח העסק וחשיבות התאמת הביטוח לצורכי הלקוח על מנת למנוע חשיפת סיכון העסק במקרה תביעה . ברור כי בהרבה מאוד עסקים התקציב הביטוחי לא מאפשר רכישת כול הכיסויים האפשריים המומלצים עקב הפרמיה , לכן יש לנתח את סידרי העדיפות.

הערה
בכל פוליסה קיימים סייגים לחבות החברה (מה חברת הביטוח לא מכסה) לכן תמיד יש לעיין בתנאי הפוליסה של חברת הביטוח.